Muhammed Hüseyin Emin 55 Yaş 0544 422 79 49 WhatsApp

Bismillahirrahmanirrahim
Selamaleykum.
Muhammed Hüseyin Emin. Ehli sünnet velcemaat Çarşaflı hanım efendiler talip olsunlar olgun ve yaşıma uygun olanlar.

Eğer bizim aklımız dünya ve ahireti anlamaya yetseydi.
Yüz dört kitap ve onca peygamberler.Gönderilmezdi.
Aklımız ve tahsil ettiğimiz dünyevi ilimler kafi değildir.
Bize Kur.an.ı kerim ile hazreti muhammet lazımdır.

Dünya kaybolsa bir şey olmaz ama ahiret kayboldumu bir daha bulunmaz.
Onun için bu hakikatleri birbirimize anlatalım.Yaşıyalım.
Cehennemin üstündeki sıratı .
ilim .Amel.İhlas ile geçelim.

Şüphesiz inanmak mutlaka ameli salih yaptırır.
Şüpheli inanan ise bazen yapar.Bazen yapmaz..Sonrada. hepten bırakır.
Sana ölüm gelinceye kadar.Rabbine ibadet et.
Bildiğimizlen.Amel ediyormuyuz.Bakaçayız.Birbirimizi ikaz edeceğiz.Çünkü biz birbirimizin aynasıyız.Burada adam olmazsak.Daha ne zaman adam olaçağız.kabre girdikten sonra.O zaman Ebu cehilde adam olaçak ama faydası yok.

Bir insanın yanında para bulunursa.
Açıkınca.Hemen bir şey alıp yer.Aynen bunun gibi sende ve bende .KUR.AN VE SÜNNET olursa her yerde kullanırız Bereketlenip..
Faydalanırız.

Allahı çokça zikredelim .Kim bir şeyi çok severse.onu çok anar.Mutlu etki .Mutlu ol.Sevki sevil.İtaat etki.İtaat edilesin.Allah celle celaluhu hakimdir.Onun kitabıda hakimdir..O kitabı okuyup amel edende hakimdir.

Gözlerimizlen harama bakmayalım.Kulaklarımızlan haramları dinlemeyelim.Ellerimizlen
haramı tutmayalım .Ayaklarımızlan harama gitmeyelim.Kalbimizlen haramları düşün meyelim.Namazımızı kılalım. Orucumuzu tutalım.Nasip miktarı mala sahipsek hacımızı yapalım.Zekatımızı verelim.Bütün bunları yapınca sende bende.Hakim oluruz.Allah celle celaluhunun rızasını hoşnutluğunu kazanmış oluruz.

Güzel amel işleyen için Hidayet ve Rahmettir.Bu ayetler hidayettir.Önderdir.Rehberdir.Yol göstericidir.Kendisine uyani Mevla’ya kavuşturucudur. Cennete girmeye sebep olucudur.

O takva sahipleri.Namazı devam üzere kılarlar.Zekatı verirler.Ahiret gününe inanırlar.İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridirler.Gördün kur an.ı azim şan Hidayet ve Rahmet ve oldumu olmadımı?Oldu.

İmanda .Takvada sebat ederek.
1)Zahiren.
2)Batinen.
3)Fiilen.
4)Kavlen.
5)Amelen.
6)İtikaden.
Güzel davranışta bulundukmu.
Vali’den de.
Cumhur başkanından da.
Meleklerden de üstünüz.
Ahiretide.
Cennetide.
Allahın cemalinide.
Kazanmış oluruz.
NEREDE? Dünyada seninle el ele CARŞAFIMIZLA.SARIĞIMIZLA.SAKALIMIZLA CUBBEMİZLE kiyamete kadar.Amin.Amin.Amin.
Muhammed Hüseyin Emin.IĞDIR
Ehli sunnet vel cemaat çarşaflı hanım efendiler talip olsunlar.
Olgun ve yaşıma uygun olanlar talip olsunlar.

İbadet.Müminin nişanı.
İmanın hayata yansımasıdır..
Allaha yakın olma arzusunun ve hayırlı bir kul olma.
Gayretinin göstergesidir.
YÜCE
RABBBİMİZE olan Muhabbet ve Bağlılığın en güzel tezahürüdür.
Cenabı hakkın sunduğu imkanlara verdiği nimetlere şükürdür.
Kulun sınırsız af ve mağfiret sahibi olan Rabbine sığınması.Halini arz etmesidir.
Ariflerden birine “””İbadet nedir?Diye sordular.O da”İbadet …Allahın razı ve hoşnut olduğu şeyi yapmaktır”””Dedi
PEKi ya kulluk nedir?Diye sordular Bu defa da “””Allahın yaptığı şeye razı olmaktır”””Diye cevap verdi

Ehli sunnet velcemaat çarşaflı hanım efendiler talip olsunlar olgun ve yaşıma uygun olanlar talip olsunlar.
Muhammed Hüseyin Emin.IĞDIR 0544 422 79 49 WhatsApp